OBCHODNÉ  PODMIENKY:

OBJEDNÁVKA:

Všetky produkty ponúkané v našom katalógu si môžete objednať klasickým vyplnením internetovej objednávky podľa určeného postupu. V prípade akýchkoľvek iných otázok alebo požiadaviek nás môžete kedykoľvek kontaktovať telefonicky na čísle 0911 541 444 alebo e-mailom na fantasy.shop12@gmail.com. Odoslaním objednávky formou elektronického obchodu zákazník zároveň vyjadruje, že si všeobecné obchodné podmienky prečítal v plnom rozsahu, porozumel ich obsahu a všetkým podmienkam a že s nimi súhlasí. Zoznam nášho tovaru je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Informatívna dostupnosť je uvedená pri každom tovare. Všetky ceny našich produktov sú uvádzané s DPH. Ceny produktov nezahŕňajú náklady na poštovné a balné.

 PLATOBNÉ PODMIENKY:

Platba za tovar môže byť uskutočnená:

 • platba priamo na náš účet: Slovenská Sporiteľna - č.ú. 5052750973/0900

 • dobierkou – zaplatíte až pri preberaní zásielky

 • Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu ceny produktu, pokiaľ dôjde k neočakávanej zmene ceny daného produktu zo strany distribútora, takáto zmena bude ihneď uvedená na stránkach e-shopu, v prípade už vykonanej objednávky zo strany klienta na takýto produkt, bude klient o danej skutočnosti informovaný ešte pred odoslaným zásielky

 • UPOZORNENIE: Ak sa rozhodujete za vyhotovovanú objednávku platiť vopred, dovoľujeme si Vás upozorniť, že pokiaľ nie je objednaný tovar na sklade, zásielka k vám odchádza až po doplnení zásob od distribútora. Dostupnosť nášho tovaru je variabilná z dôvodu jeho rozmanitosti a preto aj spolupráce s viacerými distribútormi. Čo sa týka jednotlivých hokejových kariet, filmových a herných noviniek, z pravidla sú vždy na sklade a odosielame ich prakticky ihneď po vyhotovení objednávky. Staršie filmové a herné lahôdky obratom objednávame od distribútorov, dodacia doba je zväčša do týždňa. Špecialitou sú tituly z Rakúska a USA, dodacia doba je niekedy presne neurčitá, ale max. do mesiaca.

   

  DODACIE PODMIENKY:

  Objednaný tovar Vám zašleme spolu s daňovým dokladom poštou, alebo kuriérskou službou na vami zvolenú dodaciu adresu. Dodatočnú zmenu spôsobu doručenia alebo miesta môžete spresniť telefonicky na čísle 0911 541 444 alebo mailom na fantasy.shop12@gmail.com.

   Predávajúci sa zaväzuje:

 • dodať správny druh a množstvo tovaru tak, ako bolo uvedené v čase objednávky

 • na základe objednávky zákazníka dodať tovar v dohodnutej cene

 • vystaviť a priložiť faktúru ako daňový doklad

 • tovar primerane zabaliť a odoslať čo najskôr po obdržaní objednávky. Tovar odosielame do 24 hod., pokiaľ je na sklade. Pokiaľ nie je na sklade, odosielame ho ihneď po naskladnení od našich dodávateľov.

   

  Kupujúci sa zaväzuje:

 • prevziať objednaný tovar

 • zaplatiť za dodaný tovar v jeho ponúkanej,  resp. dohodnutej cene.

   

  Predávajúci nenesie zodpovednosť: 

 • za oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, resp. kuriérskou službou

 • za poškodenie tovaru zavinené poštou, resp. kuriérskou službou

 • za prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu /dodávateľa/ v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne už nenávratnej nedostupnosti daného tovaru ani u distribúcie, na danú skutočnosť bude zákazník z našej strany ihneď informovaný

 • kupujúci si je povinný skontrolovať stav dodaného tovaru ešte pri preberaní zásielky, či bol tovar riadne zabalený a nepoškodený pri preprave, za žiadne mechanické poškodenie tovaru pri preprave predávajúci nenesie zodpovednosť

 Stornovanie objednávky:

-  Kupujúci má právo stornovať objednávku e-mailom alebo telefonicky, dokiaľ nie je objednávka prevzatá kupujúcim.

-  Dodávateľ má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne inak.

ÚČTOVANIE POŠTOVNÉHO:

 • v rámci Slovenskej republiky sa pri doručení POŠTOU účtujú 4,00 EUR

 • pri doručení kuriérskymi službami sa účtuje 6,50 EUR

 • pri objednávkach do zahraničia sa za poštovné účtuje 9,00 EUR

 • balné sa účtuje 0,50 EUR, suma za balné sa počtom kusov v objednávke nemení

 • pri objednávkach jednotlivých hokejových kariet alebo max. 10 kusov balíčkov, ak nie sú v objednávke v kombinácii s iným druhom tovaru, sa balné neúčtuje, platíte len poštovné za listovú zásielku vo výške 3,00 €.

   

 • POŠTOVNÉ A BALNÉ ZADARMO !!! - je len pri objednávkach nad 100 €.

   

  POZOR!!! Poštovné a balné sa u nás počtom kusov tovaru v objednávke nemení. Pre zákazníka to znamená, čím viac kusov tovaru má v objednávke, tým výhodnejšie ho vychádza suma zaplatená na poštovnom a balnom. 
   

  Upozornenie: Pri tituloch a inom druhu tovaru ktorý je v PREDOBJEDNÁVKE, sa konečná suma aj dátum vydania produktu na trh môžu meniť. Ak zákazník má vo svojej objednávke takto vytvorenú predobjednávku tovaru, o každej dôležitej zmene týkajúcej sa produktu bude zo strany nášho e-shopu informovaný.

   

  REKLAMÁCIE:

  Reklamácie sú vybavované:
   

 • telefonicky na čísle  0911 541 444

 • e-mailom na  fantasy.shop12@gmail.com

 • poštou spolu s reklamovaným tovarom prosíme priložiť aj sprievodný list s popisom závady na tovare

 • pri oprávnenej reklamácii vám reklamovaný tovar obratom vymeníme za nový, pokiaľ taký istý máme skladom, resp. po dohode so zákazníkom zašleme iný náhradný tovar, alebo vrátime sumu za reklamovaný tovar

 • kupujúci má právo na vrátenie tovaru aj bez udania dôvodu, predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu plnú sumu za objednaný tovar, to sa však nevsťahuje na sumu zaplatenú za poštovné a balné

   

   ZÁRUKA:

 • Na každý predávaný nový tovar sa vzťahuje zákonná záručná doba 24 mesiacov odo dňa predaja

 • Záručná doba na použitý tovar (bazár) je podľa § 620 Občianskeho zákonníka 12 mesiacov odo dňa predaja

 • Predávajúci je povinný rozhodnúť o reklamácii do 30 dní od jej písomného doručenia

 • Záruka sa nevzťahuje na tovar, ktorý bol mechanicky poškodený alebo bol zničený neodbornou manipuláciou klienta

   

SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV:

 

Predávajúci zhromažďuje osobné údaje zákazníka výlučne na plnenie svojich záväzkov voči zákazníkovi, a to hlavne pri vystavení faktúry, kontaktovaní zákazníka v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky a doručení objednaného tovaru. Dodávateľ zodpovedá za to, že osobné údaje zákazníka nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru). Dodávateľ zhromažďuje osobné údaje zákazníka v tomto rozsahu: krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa, názov firmy, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo, kontaktný e-mail. Zákazník odoslaním objednávky zároveň udeľuje súhlas na spracovanie svojich osobných údajov.